Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Privacybeleid

Onder dit tabblad treft u documenten aan inzake privacybeleid waaraan alle scholen van st. Eduquaat zich conformeren.
Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij.
Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
 
Privacyverklaring & Verwerkingsregister
In onze online privacyverklaring en het verwerkingsregister staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:
  • welke persoonsgegevens wij verwerken;
  • met welk specifiek doel wij dit doen;
  • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke. 
    Belangrijke documenten over privacy
     
Meer informatie
Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met de stichting, de directeur van de school óf met de medewerker Privacy van het bestuur.
Contactinfo Eduquaat
Oude Laarweg 15
6003 ME Weert
T 0495-780331
privacy@eduquaat.nl

Contactinfo medewerker privacy
dhr. J. Driessen
6003 ME Weert
T 0495-780331
privacy@eduquaat.nl

 
 
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met onze Functionaris Gegevensbescherming

Contactinfo functionaris gegevensbescherming
Mevr. Angelique Hendrikx
T 06-12947030
privacy@meerderweert.nl

Zorgt dit volgens u niet voor een goede oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.