Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Missie & Visie

ONZE MISSIE kunnen we uitgebreid beschrijven maar ze ook samenvatten in een begrip:

Samen 
werken aan een krachtige onderwijsorganisatie met en voor alle partners.

Dat is wat wij doen!
Onze kernwaarden zijn gericht op de kinderen, de ouders, het resultaat, de toekomst en de maatschappij. Niet speciaal in die volgorde maar wel altijd in samenhang.
 
Onze scholen zorgen voor een veilige omgeving waar kinderen zich geborgen weten. Ze krijgen er boeiend, goed en eigentijds onderwijs dat een stevig fundament vormt voor hun toekomst.
 

ONZE VISIE:

Ons onderwijsaanbod is zo breed dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Ons onderwijs doet altijd recht aan de verschillen tussen leerlingen.

Onderwijs op een Eduquaat-school is maatwerk!