Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Missie & Visie

ONZE MISSIEkunnen we uitgebreid beschrijvenmaar ze ook samenvatten in een begrip:

Samen
werken aan een krachtige onderwijsorganisatiemetenvooralle partners.

Dat is wat wij doen!
Onze kernwaarden zijn gericht op de kinderen,de ouders, het resultaat, de toekomst en de maatschappij.Niet speciaal in die volgorde maar welaltijd in samenhang.
Onze scholen zorgen voor een veilige omgevingwaar kinderen zich geborgen weten. Ze krijgen erboeiend, goed en eigentijds onderwijs dat een stevigfundament vormt voor hun toekomst.


ONZE VISIE:

Ons onderwijsaanbod is zo breed dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Ons onderwijs doet altijd recht aande verschillen tussen leerlingen.

Onderwijs op eenEduquaat-school is maatwerk!