Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

GMR

Medezeggenschap

Als onderwijsstichting Eduquaat willen wij dat kinderen en ouders betrokken worden bij onze ontwikkelingen en de inrichting van het onderwijs.
Deze betrokkenheid, met en door de ouders, heeft vorm gekregen in medezeggenschap. Op schoolniveau middels de medezeggenschapsraad (MR), waarin zaken besproken worden die specifiek met de school te maken hebben.
Op bestuursniveau middels de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin bovenschoolse aangelegenheden besproken worden.