Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Vertrouwenspersoon

Klachtenregeling Eduquaat

Vanaf 1 augustus 1998 is er voor het basisonderwijs een officiële klachtenregeling die aangeeft op welke objectieve wijze met klachten van ouders, leerlingen en personeel moet worden omgegaan.  Deze wet verplicht scholen om te voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie en om een klachtenregeling op te stellen.

Binnen de scholen van Stichting Eduquaat geven we het onderwijs zorgvuldig vorm. Het kan voorkomen dat er sprake is van een situatie waarover u als ouder op- en/of aanmerkingen heeft of misschien wel een klacht over in wilt dienen. In eerste instantie gaat u naar de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden of niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. Deze kunt u vinden in de schoolgids en op de website van de desbetreffende school. De contactpersoon informeert u over de routes die u kunt bewandelen. U kunt vanzelfsprekend ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon*. 

Veelal zullen problemen binnen school opgelost (kunnen) worden. Met alle klachten, op- en/of aanmerkingen, zoals bijv. onderwijskundige klachten, klachten over leerkrachten, vermoedens van - seksuele - intimidatie, kunt u bij de contactpersoon terecht. Schroom niet om in voorkomende situaties meteen contact op te nemen. Indien uw klacht door de school / bestuur niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u terecht bij de Klachtencommissie Basisonderwijs waar Eduquaat bij is aangesloten. (www.onderwijsgeschillen.nl/klachten) Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is of niet. De klachtenregeling is ook bestemd voor leerlingen en leerkrachten. De procedure is dezelfde.

 *Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf of school aan wie men vertrouwelijk zaken kwijt kan. De vertrouwenspersoon heeft hiertoe een speciale cursus of opleiding gevolgd en heeft geheimhoudingsplicht.Vertrouwenspersoon namens st. Eduquaat:

Dhr. Paul de Rouw
Grindtakker 23
6176 JC Spaubeek
06-53721855
046-4435496

paulrouw@home.nl