Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Passend onderwijs

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Voor extra informatie kunt u terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs van Balans. Dit geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Ouder kunnen bij het steunpunt terecht voor vragen op het gebied van passend onderwijs.

Bekijk het filmpje om een beeld krijgen bij het begrip "passend onderwijs": zie onderstaande link-klik op het plaatje.
Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders.