Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Samenstelling GMR

De Wet Medezeggenschap op School heeft het mogelijk gemaakt om de medezeggenschap zo vorm te geven dat die het beste bij de specifieke situatie van een schoolbestuur past. Een GMR is verplicht bij besturen met meer dan 1 school. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, waarbij er evenveel personeelsleden als ouders in de GMR zitten.

Taken GMR
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In WMS artikel 16 staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen. Dat betreft het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau .

Wilt u hierover nog meer inhoudelijke informatie, kijkt u dan via onderstaande link naar de website met de actuele tekst inzake de WMS.
<a href = "http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms/" target="blank">Wet medezeggenschap op scholen</a>