OJBS De Duizendpoot

Adres:
Parklaan 24
Postcode/Plaats:
6039 BD Stramproy
Telefoonnummer:
0495-563305
Onze kleinschalige openbare basisschool is gevestigd in Brede School Oprooj en Stramproy.

We werken bewust met heterogene groepen (stamgroepen) met een continuroosterin een leefgemeenschap. 
Kinderen van verschillende leeftijden spelen en werken met elkaar zodat ze veel met en van elkaar leren.

In het Jenaplanprincipe staat niet de leerstof, maar het welzijn van het kind centraal. Dit als voorwaarde om zo optimaal mogelijk te kunnen leren en gebruik maken van ieders unieke talenten. We gaan uit van verschillen tussen kinderen. Kinderen mogen verschillend zijn, ze leren van verschillen en ze leren de verschillen te respecteren.