Brede School Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Onderwijstypen

Algemeen

Openbaar en bijzonder onderwijs
Het Nederlandse onderwijsstelsel is uniek in de wereld. De overheid betaalt zowel het openbare als het bijzondere onderwijs (artikel 23 Grondwet). Bijzondere scholen geven onderwijs op grond van godsdienst, levensovertuiging of onderwijskundige overtuiging. Openbare scholen hebben deze grondslag niet. Beide type scholen ontvangen evenveel geld van de overheid. Daarvoor moeten scholen voldoen aan voorwaarden als bijvoorbeeld voldoende leerlingen en lesuren.