Brede School Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Europees Sociaal Fonds

Scholen/besturen hebben in een paar jaar tijd te maken gekregen met allerlei ontwikkelingen op ICT-gebied die ingrijpende consequenties hebben voor de manier waarop we ons onderwijs en de daartoe vereiste techniek inrichten. Om enkele grote onderwerpen te noemen: 21e eeuws vaardigheden, educatieve content / inhoud en toepassingen, vaardigheden van leerlingen en competenties (kennis, vaardigheden en houding) van leerkrachten, administratie van leerling gegevens, ouderbetrokkenheid , privacy, Infrastructuur / Netwerkbeheer.
Stuk voor stuk grote thema's waar binnen Eduquaat over wordt gedacht en invulling aan wordt gegeven. Aangezien echter elk afzonderlijk schoolbestuur een te kleine partij is om die thema's adequaat te adresseren is een samenwerkingsverband aangegaan met omliggende besturen Akkoord, Fortior, Kerobei, Meerderweert, Salto, Skopos, SPOLT en Swalm en Roer.

Dit traject wordt deels gesubsidieerd met een bijdrage van de Europese Unie.