Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de 'culturele ANBI' die in versterkte mate profiteert van de regelingen. St. Eduquaat
st. Eduquaat heeft per 6 januari 2016 de z.g. ANBI-status.

Voor alle gegevens betreffende de Anbi-Status van st. Eduquaat zie de informatie via onderstaande link>

Gegevens ANBI.pdf


De volgende informatie is in deze ook van belang:
Eduquaat koersplan 2015-2019 final.pdf
oprichtingsakte Eduquaat.pdf
Jaarstukken 2014.pdf